Hazırlık programı ile ilgili tüm bilgilere Öğrenci El Kitabından ulaşabilirsiniz.

KHAS-STYS her akademik yıl başında ve Bahar yarıyılı sonunda yapılan iki aşamalı Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavının kısaltmasıdır. KHAS-STYS 1. Aşama’da sınava giren öğrencinin dilbilgisi ve sözcük bilgisi seviyesi ölçülür. Bu aşama, A1, A2, B1, B2 olmak üzere her biri seviyesine göre 25’er çoktan seçmeli soru içeren dört modülden oluşur.

KHAS-STYS 1. Aşama’da seviyesi orta düzey ve üzeri çıkan öğrenciler 2. Aşama’ya girebilirler. 2. Aşama’da öğrencilerin İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerinin yeterliliği ölçülür. Bu aşamada 100 üzerinden en az 60 alan öğrenciler kabul edildikleri lisans programında eğitimlerine başlar.

Öğrenciler yeni akademik yılda hazırlık programına KHAS-STYS 1. Aşama’da alınan sonuca bağlı olarak belirlenen seviyeden başlarlar.

Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarında Senato tarafından tespit edilmiş puanları almış olan öğrenciler, sınav sonuç belgelerini sınavı yapan kurumlar aracılığıyla (aradan iki takvim yılı geçmeden) Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne ulaştırdıkları takdirde, İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar.

Track 4 ve 5 öğrencileri Bahar Yarıyılının sonunda gerekli final koşullarını yerine getirerek ve Ara ve Final Sınav ortalaması ile KHAS-STYS sınavına girmeksizin doğrudan Çekirdek Programa geçmeye hak kazanır 

İngilizce Hazırlık Programı zorunlu bir yıldır. Kayıt olanların en erken bitirebileceği dönem Bahar yarıyılı sonudur. KHAS-STYS yalnızca akademik yıl başında ve Bahar yarıyılı sonunda yapılır.

KHAS-STYS sonucuna, sonuç açıklanma tarihinden itibaren üç iş günü içinde maddi hata itirazı yapılabilir. Maddi hata, sınav kâğıdının yeniden değerlendirilmesi niteliğinde olmayan hataları ifade eder ve sonucu ilan edilmiş sınav belgelerinde maddi hata dışında inceleme ve yeniden değerlendirme yapılamaz. Üç iş günü geçmesinin ardından yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar prep@khas.edu.tr adresine e-mail yoluyla yapılır.

Portfolyo notları, kısa sınavlar, Ara sınavlar ve Final sınavları öğrencilere kendi öğretim elemanları tarafından gösterilir ve varsa maddi hatalar tespit edilerek düzeltilir. Bu sınavların sonuçlarına, dönem içinde sonuçlar gösterildiği, öğretim elemanı tarafından geri bildirim verildiği ve öğrenciler hatalarını görebildikleri için dilekçe ile itiraz edilemez.

İtiraz konusu sınavlar Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünce oluşturulacak komisyon tarafından tekrar incelenir ve sonuç yedi iş günü içinde öğrenciye bildirilir. Sınav kağıtları iki sene süreyle saklanır.

Tüm öğrencilerimiz İngilizce Hazırlık Programı’na devam etmek zorundadırlar. Devam koşulunun alt sınırı %85’dir. %15’lik esneklik öğrencilerin beklenmedik kaza, hastalık veya başka problemleri olabileceği düşünülerek verilmiştir ve devamsızlık bir hak değildir. Öğrencilerimizin gelişimi için ideal olan durum derslere devam etmek ve derslere katılmaktır. Öğrenciler devamsızlık durumlarını KHAS Sparks üzerinden kendileri takip etmekle yükümlüdür.

Akademik dönem başlarında, seviyelere göre değişebilen toplam ders saatinin %15’i hesaplanır ve bu saat kadar devam esnekliği olduğu bilgisi öğrenciler ile paylaşılır. 

Öğrenciler, notlarını Learn; devamsızlıklarını Sparks sistemi üzerinden takip edebilirler.

Sınav tarihleri ve tüm diğer tarihler ile ilgili Akademik Takvime bakabilirsiniz: https://akademiktakvim.khas.edu.tr/ 

Ders başlangıç ve bitiş saatleri, dönem başlarında hazırlık programında yer alan seviyelere göre belirlenir ve yine dönem başında öğrencilerimize bilgisi verilir.

65-100 arasında bir dönem notu ortalaması yapabilen öğrenciler bulundukları seviyenin Temel Düzeyini başarı ile tamamlamış olarak kabul edilirler ve bulundukları seviyeden iki üst seviye ders programı ile İngilizce bilgilerini geliştirmeye devam ederler.

0-64 arası bir yarıyıl ortalama notu yapan ve final koşullarını yerine getiren öğrenciler ise bulundukları seviyenin bir üst seviyesinden İngilizce eğitimine devam ederler. Final koşullarını yerine getirmeyen öğrenciler bir sonraki dönemde okudukları seviyeyi tekrar ederler.

Track 2 seviyesi Ek Bahar Dönemi’nde sunulmamaktadır. Bu nedenle, 65-100 arasında ortalama sağlayamayan öğrenciler bir sonraki akademik yılın başındaki KHAS-STYS 1. Aşama sınavına girer ve eğer 2. Aşama sınavına girmeye hak kazanamaz veya hak kazanır ancak en az 60 puan alamazlarsa 1. Aşamada çıktıkları seviyeye yerleştirilirler.

Ek Bahar Dönemi sonunda KHAS-STYS 2. Aşama hakkını elde edemeyen öğrencilerin Eylül ayında yapılan iki aşamalı KHAS-STYS sınavının ilk aşamasına girmeleri zorunludur. Bu sınavın 1. Aşamasında seviyesi orta düzey veya üzeri olarak belirlenen öğrencilerimiz KHAS-STYS 2. Aşamasına girerler.

Sağlık Raporları tam teşekküllü devlet veya özel hastanelerden alınan 10 gün ve üzeri sağlık kurulu raporları mazeret olarak kabul edilir ve devamsızlıktan sayılmaz. Belirtilen şartları taşımayan diğer raporlar dikkate alınmaz. Yönergede yazılı şartlara uyan sağlık raporları, raporun bitiş tarihini izleyen üç iş günü içinde prep@khas.edu.tr adresine gönderilir veya İdari İşler Ofisine teslim edilir.

Yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına mazeretlerinden dolayı katılamayan öğrenciler, durumu belgeleyen raporlarını, rapor bitim tarihini izleyen en geç üç iş günü içerisinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü’ne teslim ederler. Mazeret belgeleri kabul edilen öğrenciler, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından belirlenecek bir tarihte yapılacak mazeret sınavına girerler. Not ağırlığı %25 veya altında kalan ölçme ve değerlendirme çalışmaları için mazeret sınavı yapılmaz.

Ara Sınav ve Final Sınavı için mazeret sınavı alınabilmektedir. KHAS-STYS için ise mazeret sınavı yapılmaz.

1. Her öğretim görevlisi derse girdiği sınıflara haftada en az birer saat olmak üzere ofis saati sunmaktadır. Öğrenciler randevu alarak birebir veya gruplar halinde İngilizce konusunda destek isteyebilirler. Gerekli görürlerse öğretim görevlisi belli konuları çalışmak için öğrencileri ofis saatine çağırabilir.

2. Sınıf dışında İngilizce yazılı ve sözel iletişim yeteneklerini geliştirmek isteyen iLearning Center’nin sağladığı birebir tutorial derslerinden, ek derslerden, atölye çalışmalarından, konuşma gurupları ve etkinliklerinden faydalanabilirler.

3. Learning-Hub: Öğrencilerimiz YDYO Bodrum katta yer alacak Learning-Hub yani Öğrenme-Üssü’ndeki kitap, kaynak ve ekstra materyaller’den faydalanabilir ve aynı zamanda buradaki çalışma alanında ders öncesi veya sonrası ekstra okuma ve çalışma ve grup çalışmaları yapabilirler

İngilizcenizi ilerletmek için yapabileceğiniz en iyi şeylerden birisi ilgi alanınıza giren, hoşunuza giden anlamakta aşırı zorlanmayacağınız, mümkün olduğunca zevk duyarak takip edeceğiniz İngilizce kaynaklar kullanmak olabilir. Bunun için kısa metinler, Üniversitemizin Bilgi Merkezinin bir üssü olan Learning-Hub’da bolca mevcut olan basitleştirilmiş hikaye kitaplarından okumanız, İngilizce altyazılı diziler/belgeseller seyretmeniz, anlayarak İngilizce şarkılar dinlemeniz, TED-Ex, BBC Learn English gibi web sayfalarından faydalanmanızı öneriyoruz. Bunlar düzenli olarak takip edilip çalışıldığında öğrenmeye ivme kazandırır. Bunun yanı sıra Duolingo, Memrise ve Rosetta Stone gibi cep telefonundan da takip edebileceğiniz İngilizce öğrenme uygulamalarını indirip çalışabilirsiniz.

iLearning Center öğrencilerin dil becerilerini ilerletmesi ve bireysel öğrenmeyi geliştirmek, desteklemek ve teşvik etmek için bireyin ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlara yönelik çalışma programları belirlemek, çalışma materyalleri ve geribildirim sağlamak, öğrencilerin gelişimini takip etmek ve zaman içinde değişen ihtiyaçlara göre gerekli yönlendirme ve desteği sağlamak için bireye yönelik birebir dersler, çoklu ek ders ve atölye çalışmaları sunar. Ayrıca dil öğrenimini geliştirmek ve teşvik etmek için öğrencilerimize dersler dışında İngilizcelerini kullanma, geliştirme ve uygulama etkinlikleri ve olanakları sağlamaktır.

 

Eğitim–öğretimleri süresince herhangi bir konuda sorunla karşılaşan öğrenciler, İdari İşler Ofisi’ne başvurabilirler. Öğrenci bir dersle ilgili sorun yaşıyorsa öncelikle o dersin öğretim görevlisi ile görüşmelidir. Öğrenci öğretim görevlisi ile yapılacak görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinden sorumlu Müdür Yardımcısı Belkıs Kılınç Sadak ile görüşmeli ve gerekli görülen hallerde yazılı olarak Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne başvurmalıdır.

İdari ve akademik konularla ilgili prep@khas.edu.tr adresine e-mail gönderebilir veya 2112-2118 dahili numaralarını arayabilirsiniz. Ayrıca İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinden sorumlu Müdür Yardımcısı Belkıs Kılınç Sadak’a akademik ve idari konular ile ilgili başvurabilirsiniz. Buna ek olarak sınıf temsilcinize soru ve sorunlarınızı iletebilirsiniz ve sınıf temsilcileri bunları düzenli olarak yapılacak toplantılarda İdari İşler Birimi ve Müdür Yardımcısı ile paylaşabilirler.

YDYO İdari İşler Uzmanı Banu Sezer | banu.sezer@khas.edu.tr
YDYO İdari İşler Birimi | prep@khas.edu.tr
YDYO Müdür Yardımcısı Belkıs Kılınç Sadak | belkis.sadak@khas.edu.tr
YDYO iLearning Center Direktörü Türeli | teoman.tureli@khas.edu.tr

YDYO İdari İşler Ofisi’nden talep edebileceğiniz belge: Hazırlık Başarı Belgesi.

Talep ettiğiniz belgelerin, hazırlanma süresi ise talep edilen günden sonraki iş günüdür. Öğrenciler, Sparks üzerinden belge talebinde bulunabilirler.

Öğrenci belgesini Öğrenci İşleri Direktörlüğü hazırlamaktadır. Öğrencilerin Sparks sistemi üzerinden talep ettikleri belgeler, bir gün sonrasında öğrenci e-maillerine gönderilir. Islak imzalı şekilde de teslim almak isteyen öğrencilerimiz ana kampüste Öğrenci İşleri Ofisi’ne e-mail göndererek taleplerini belirtmek durumundadırlar.

Sparks: Öğrenci portalı, akademik kayıt ve bilgi sistemi (https://sparks.khas.edu.tr/)
KHAS Learn: Öğrenme Yönetim Sistemi (https://learn.khas.edu.tr/)
MyKHAS: Üniversite portalı (intranet) (https://my.khas.edu.tr/)
Wi-fi: Kampüste internet erişimi
E-posta: Tüm öğrencilere “@stu.khas.edu.tr” uzantılı e-posta adresi verilir (https://outlook.office.com/mail/).
Bilgi Merkezi: e-kaynaklara erişim için (https://bilgimerkezi.khas.edu.tr/)
Bilgisayar laboratuvarı: Laboratuvardaki bilgisayarları açabilmek için
Şifre: https://parola.khas.edu.tr/ linkinde gerekli adımları tamamlayarak üniversite bünyesinde şifreyle giriş yapılan tüm sistem/uygulamalara oluşturduğunuz tek şifre ile erişebilirsiniz.

A Blok girişinde bulunan Güvenlik İşleri Ofisi’ne başvurulması gerekmektedir.

Mevcut kulüplerin listesine https://kyo.khas.edu.tr/ogrenci-kulupleri linkinden erişebilirsiniz. Detaylı bilgi için Kampüste Yaşam Ofisi’ne başvurabilirsiniz.