Hazırlık programı ile ilgili tüm bilgilere Öğrenci El Kitabından ulaşabilirsiniz.

KHAS-STYS her akademik yıl başında ve Bahar yarıyılı sonunda yapılan iki aşamalı Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavının kısaltmasıdır. Birinci aşama dilbilgisi ve sözcük bilgisi seviyesini, ikinci aşama İngilizce okuma, dinleme ve yazma becerilerinin yeterliliğini ölçer.

KHAS-STYS 1’inci aşamasında sınav öncesinde ilan edilen barajı geçen öğrenciler KHAS-STYS 2’nci aşamasına girme hakkı elde eder. 2. Aşama’da öğrencilerin İngilizce okuma, yazma ve dinleme becerilerinin yeterliliği ölçülür. KHAS-STYS 2’nci aşamada 100 üzerinden en az 60 puan alan öğrenciler takip eden akademik yılın başında kabul edildikleri lisans programlarına başlar.

Öğrenciler yeni akademik yılda hazırlık programına KHAS-STYS 1. Aşama’da alınan sonuca bağlı olarak belirlenen seviyeden başlarlar.

Öğrencinin, KHAS-STYS’den muaf olabilmesi için Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından birinden aşağıdaki tabloda belirtilen asgari puanı alması beklenir. Muafiyet başvurusu için öğrencinin ilgili sınav sonuç belgesini sınavı yapan ilgili kurumca belirtilen geçerlilik süresi içinde Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğüne ulaştırması gerekir.

KHAS-STYS sonucuna, sonuç açıklanma tarihinden itibaren üç iş günü içinde maddi hata itirazı yapılabilir. Maddi hata, sınav kâğıdının yeniden değerlendirilmesi niteliğinde olmayan hataları ifade eder ve sonucu ilan edilmiş sınav belgelerinde maddi hata dışında inceleme ve yeniden değerlendirme yapılamaz. Üç iş günü geçmesinin ardından yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtirazlar [email protected] adresine e-mail yoluyla yapılır.

Portfolyo notları, kısa sınavlar, Ara sınavlar ve Final sınavları öğrencilere kendi öğretim elemanları tarafından gösterilir ve varsa maddi hatalar tespit edilerek düzeltilir. Bu sınavların sonuçlarına, dönem içinde sonuçlar gösterildiği, öğretim elemanı tarafından geri bildirim verildiği ve öğrenciler hatalarını görebildikleri için dilekçe ile itiraz edilemez.

Akademik dönem başlarında, seviyelere göre değişebilen toplam ders saatinin %15’i hesaplanır ve bu saat kadar devam esnekliği olduğu bilgisi öğrenciler ile paylaşılır. 

Track 2 seviyesi Ek Bahar Dönemi’nde sunulmamaktadır. Bu nedenle, 65-100 arasında ortalama sağlayamayan öğrenciler bir sonraki akademik yılın başındaki KHAS-STYS 1. Aşama sınavına girer ve eğer 2. Aşama sınavına girmeye hak kazanamaz veya hak kazanır ancak en az 60 puan alamazlarsa 1. Aşamada çıktıkları seviyede tekrar hazırlık programına yerleştirilirler.

Sağlık Raporları tam teşekküllü devlet veya özel hastanelerden alınan 10 gün ve üzeri sağlık kurulu raporları mazeret olarak kabul edilir ve devamsızlıktan sayılmaz. Belirtilen şartları taşımayan diğer raporlar dikkate alınmaz. Yönergede yazılı şartlara uyan sağlık raporları, raporun bitiş tarihini izleyen üç iş günü içinde [email protected] adresine gönderilir veya İdari İşler Ofisine teslim edilir.

Ara Sınav ve Final Sınavı için mazeret sınavı alınabilmektedir. KHAS-STYS için ise mazeret sınavı yapılmaz.

1. Her öğretim görevlisi derse girdiği sınıflara haftada en az birer saat olmak üzere ofis saati sunmaktadır. Öğrenciler randevu alarak birebir veya gruplar halinde İngilizce konusunda destek isteyebilirler. Gerekli görürlerse öğretim görevlisi belli konuları çalışmak için öğrencileri ofis saatine çağırabilir.

2. Sınıf dışında İngilizce yazılı ve sözel iletişim yeteneklerini geliştirmek isteyen iLearning Center’nin sağladığı birebir tutorial derslerinden, ek derslerden, atölye çalışmalarından, konuşma gurupları ve etkinliklerinden faydalanabilirler.

3. Learning-Hub: Öğrencilerimiz YDYO Bodrum katta yer alacak Learning-Hub yani Öğrenme-Üssü’ndeki kitap, kaynak ve ekstra materyaller’den faydalanabilir ve aynı zamanda buradaki çalışma alanında ders öncesi veya sonrası ekstra okuma ve çalışma ve grup çalışmaları yapabilirler

Learning Hub öğrencilerin dil becerilerini ilerletmesi ve bireysel öğrenmeyi geliştirmek, desteklemek ve teşvik etmek için bireyin ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlara yönelik çalışma programları belirlemek, çalışma materyalleri ve geri bildirim sağlamak, öğrencilerin gelişimini takip etmek ve zaman içinde değişen ihtiyaçlara göre gerekli yönlendirme ve desteği sağlamak için bireye yönelik birebir dersler, çoklu ek ders ve atölye çalışmaları sunar. Ayrıca dil öğrenimini geliştirmek ve teşvik etmek için öğrencilerimize dersler dışında İngilizcelerini kullanma, geliştirme ve uygulama etkinlikleri ve olanakları sağlamaktır.

Eğitim–öğretimleri süresince herhangi bir konuda sorunla karşılaşan öğrenciler, İdari İşler Ofisi’ne başvurabilirler. Öğrenci bir dersle ilgili sorun yaşıyorsa öncelikle o dersin öğretim görevlisi ile görüşmelidir. Öğrenci öğretim görevlisi ile yapılacak görüşmelerden sonuç alınamaması durumunda İngilizce Hazırlık Programı öğrencilerinden sorumlu Müdür Yardımcısı Belkıs Kılınç Sadak ile görüşmeli ve gerekli görülen hallerde yazılı olarak Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü’ne başvurmalıdır.

Öğrenci belgesini Öğrenci İşleri Direktörlüğü hazırlamaktadır. Öğrencilerin Sparks sistemi üzerinden talep ettikleri belgeler, bir gün sonrasında öğrenci e-maillerine gönderilir. Islak imzalı şekilde de teslim almak isteyen öğrencilerimiz ana kampüste Öğrenci İşleri Ofisi’ne e-mail göndererek taleplerini belirtmek durumundadırlar.

Sparks: Öğrenci portalı, akademik kayıt ve bilgi sistemi (https://sparks.khas.edu.tr/)
KHAS Learn: Öğrenme Yönetim Sistemi (https://learn.khas.edu.tr/)
MyKHAS: Üniversite portalı (intranet) (https://my.khas.edu.tr/)
Wi-fi: Kampüste internet erişimi
E-posta: Tüm öğrencilere “@stu.khas.edu.tr” uzantılı e-posta adresi verilir (https://outlook.office.com/mail/).
Bilgi Merkezi: e-kaynaklara erişim için (https://bilgimerkezi.khas.edu.tr/)
Bilgisayar laboratuvarı: Laboratuvardaki bilgisayarları açabilmek için
Şifre: https://parola.khas.edu.tr/ linkinde gerekli adımları tamamlayarak üniversite bünyesinde şifreyle giriş yapılan tüm sistem/uygulamalara oluşturduğunuz tek şifre ile erişebilirsiniz.

A Blok girişinde bulunan Güvenlik İşleri Ofisi’ne başvurulması gerekmektedir.

Mevcut kulüplerin listesine https://kyo.khas.edu.tr/ogrenci-kulupleri linkinden erişebilirsiniz. Detaylı bilgi için Kampüste Yaşam Ofisi’ne başvurabilirsiniz.