Bu sınav Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programının akademik takviminde belirtilen tarih ve günlerde yapılır.

KHAS-STYS yalnızca akademik yılın başında ve Bahar yarıyılı sonunda yapılır ve iki aşamadan oluşur. Akademik yılın başında yapılan KHAS-STYS 1. Aşaması Hazırlık Programı’na Yerleştirme Sınavı’dır ve Hazırlık Programı’na yerleşmek isteyen bütün öğrencilerin bu sınava girmesi önerilmektedir. 

SEVİYE TESPİT SINAVI (KHAS-STYS 1. AŞAMA)

KHAS-STYS 1. Aşaması İngilizce dilbilgisi ve sözcük bilgisini ölçen bir sınavdır. Bu sınavda barajı aşamayan öğrenciler aldıkları puanlara göre İngilizce Hazırlık Programında Track 1 ve Track 2’ye yerleştirilir. KHAS-STYS 1. Aşaması’nda seviyesi B1 veya üzeri olarak belirlenen öğrencilerimiz KHAS- STYS 2. Aşamasına girerler.

KHAS-STYS 1. Aşama Örnek Sorular:

1) I like your bag. How long ________ it?
    a) you have
    b) have you had
    c) did you have
    d) are you having

2) Please stop making too much noise. Sara ________ to study for her test tomorrow.
    a) tries
    b) has tried
    c) tried
    d) is trying

3) Rick’s very ________. He’s always on time, and he never forgets to do things.

a) patient
b) reliable
c) anxious
d) tolerant

Sevgili Öğrenciler,

Yeterlilik sınavına hazırlanmak için bireysel çalışmalarınızda kullanabileceğiniz kılavuza buradan erişebilirsiniz.

İNGİLİZCE YETERLİLİK SINAVI (KHAS-STYS 2. AŞAMA)

KHAS-STYS 2. Aşama okuma becerilerini (%40), dinleme becerilerini (%30) ve yazma becerilerini (%30) ölçer. 2. Aşama’nın toplamında 60 ve üzeri not alanlar İngilizce Hazırlık Programı’ndan muaf olurlar ve yeni akademik yılda Fakülte/Bölümlerinde öğrenime başlama hakkını elde ederler.

KHAS-STYS 2. Aşama sınavına girebilenler:

● Programda başarı koşullarını yerine getiren kayıtlı öğrenciler 
● KHAS-STYS 1. Aşama sınavında seviyesi B1 veya üzeri olarak belirlenen öğrenciler
● Devam zorunluluğunu yerine getirmelerine rağmen 2 eğitim yılı sonunda kaydı silinip YÖK’ün 2547 sayılı kanun 44. madde c fıkrası kapsamında KHAS-STYS sınavına girme hakkına sahip olan öğrenciler

İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı (KHAS-STYS) 2. Aşama hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayınız.

İngilizce Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavı (KHAS-STYS) Örneği:

Speed Reading/Hızlı Okuma-Tarama
Careful Reading/Ayrıntılı Okuma
Note Taking Outline Questions and Key/Not Alma Ana Başlıkları ve Cevap Anahtarı
Note Taking Lecture Recording/Not Alma Dersi Kaydı
While Listening Questions and Key/Dinleme Soruları ve Cevap Anahtarı
While Listening Recording/Dinleme Kaydı
Writing Example/Yazma Sorusu Örneği

KHAS HAZIRLIK PROGRAMINDAN / KHAS-STYS SINAVINDAN MUAFİYET

Öğrencilerimiz, Kadir Has Üniversitesi Senatosu tarafından geçerliliği kabul edilen uluslararası dil sınavlarından herhangi birinden belirtilen asgari puanı aldıkları takdirde, KHAS-STYS sınavına girmeden İngilizce Hazırlık Programından muaf olurlar. Eşdeğerliliği kabul edilen uluslararası dil sınavları ile bu sınavlardan alınması gereken en düşük puanlar aşağıdaki gibidir.

TOEFL-IBT

CAE

CPE

PTE-Akademik

78

C

C

67

2 yıl geçerli

3 yıl geçerli

3 yıl geçerli

2 yıl geçerli

TOEFL-IBT sınavının geçerli kabul edilmesi için devlet veya vakıf üniversitelerindeki sınav merkezlerinden alınmış olması ve sonucun Üniversitemizin 7524 kurum koduna gönderilmesi gerekmektedir. Bu kurala uymayan başvurular geçerli kabul edilmez.

PTE Akademik sınav sonucunun kabul edilmesi için sınavın sınav merkezlerinde alınmış olması ve geçerli sonucun Kadir Has Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu ile paylaşılması gerekmektedir.