iLearning Center

iLearning Merkezi'nin amacı üniversitemizin tüm mensuplarının İngilizce yazılı ve sözel iletişim yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Merkezimizde öğrencilerimizin İngilizce öğrenimindeki bireysel istekleri, eksiklikleri ve ihtiyaçları belirlenerek bu ihtiyaçlara ve öğrencinin eğilimlerine uygun çalışma ve yönlendirmeler yapılır. 

Temel önceliklerimiz arasında bireysel ve bağımsız öğrenme becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olmak ve aynı zamanda da üniversitemizdeki İngilizce derslerini desteklemek ve güçlendirmek vardır. 

Öğrencilerin dil becerilerini ilerletirken bireysel öğrenmeyi geliştirmek, desteklemek ve teşvik etmek için bireyin öncelikli ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlara yönelik çalışma programları hazırlamak, materyal ve geribildirim sağlamak, öğrencilerin gelişimini takip etmek ve zaman içinde değişen ihtiyaçlara göre gerekli yönlendirme ve desteği sağlamak üzere tasarlanmış ders programları mevcuttur.

Ayrıca iLearning Merkezi İngilizce dil yeterliliklerini geliştirmekte zorlanan öğrencilere zorlandıkları konu ve becerilerde kendilerini geliştirme fırsatını sağlayacak ek ders ve atölye çalışmalarına katılma imkanı da sunar. Bu dersler kısa konu anlatımlarının yanı sıra pekiştirici çalışmalar, ders materyalleri, pratik/uygulama yapma olanakları sunan alıştırmalardan oluşur. Dersler öğrencilere öğrenimlerine yön vermelerini sağlayacak geri bildirimleri alma fırsatları sunarken öğrencilerimize belirlenen problem alanlarında çözümler geliştirmelerine de yardımcı olmayı amaçlar.

Ayrıca, merkezimiz dil öğrenimini geliştirmek ve teşvik etmek için öğrencilerimize ders dışında rahat bir ortamda İngilizce'lerini kullanma, geliştirme ve uygulamaları için etkinlikler ve olanaklar sağlamaktadır. İngilizce öğreniminde yararlı olabileceğini düşündüğümüz online dil öğrenim uygulamaları ve materyalleri hakkında bilgi vermek, online kaynakların kullanımlarını teşvik etmek ve gerektiği yerde amaca yönelik uygun materyalleri kendimiz de üreterek öğrencilerimize maksimum fayda sağlamak lisansüstü eğitime başvuru süreçlerinde, yurt dışında staj ve iş başvuru konularında da yardımcı olmaktadır. Sizlere kapımız her zaman açıktır, müsait olduğunuzda bekleriz. Bu merkezden randevu ve destek alabilmek için lütfen iLearning Koordinatörlüğü'ne başvurun.