iLearning Merkezi

iLearning Merkezi

iLearning Merkezi, öğrencilerin birey olarak ihtiyaçlarına uygun çalışma ve yönlendirme sağlamak, bağımsız öğrenmeye yardımcı olmak ve bunu teşvik etmek ve aynı zamanda sınıf öğretisini desteklemek ve güçlendirmek ve böylece öğrencilerin İngilizce iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için kuruldu. Öğrencilerin dil becerilerini ilerletmesi ve bireysel öğrenmeyi geliştirmek, desteklemek ve teşvik etmek için bireyin ihtiyaçlarını belirlemek, bu ihtiyaçlara yönelik çalışma programları belirlemek, materyal ve geribildirim sağlamak, öğrencilerin gelişimini takip etmek ve zaman içinde değişen ihtiyaçlara göre gerekli yönlendirme ve desteği sağlamak için bireye yönelik dersler sunar. İngilizce dil yeterliklerini geliştirmekte zorlanan öğrencilere yardım etmek için zorlandıkları temel konuları işleyen ek ders ve atölye çalışmaları sunar. Bu dersler kısa konu anlatımı yanında pekiştirici çalışmalar, ders materyalleri, pratik/uygulama yapma olanakları ve geri bildirim alma fırsatları sağlayarak değişken sayıdaki öğrenci gruplarına belirlenen problemleri aşmalarında yardımcı olmayı amaçlar. Dil öğrenimini geliştirmek ve teşvik etmek için öğrencilerimize dersler dışında İngilizcelerini kullanma, geliştirme ve uygulama etkinlikleri ve olanakları sağlamaktır. İngilizce öğreniminde yararlı olabileceğini düşündüğümüz online dil öğrenim aplikasyonları ve materyalleri hakkında bilgi vererek ve kullanımlarını teşvik ederek, gerektiği yerde hedeflerimize yönelik materyalleri kendimizde üreterek paydaşlarımız arasında bu uygulamalardan daha fazla fayda sağlanmasını amaçlamaktayız. iLearning Merkezi ayrıca lisansüstü eğitim başvuru süreçlerinde,yurtdışında staj ve iş başvuru konularında mezun ve öğrencilerimize her aşamada yardımcı olmaktadır. Son olarak, iLearning Merkezi görevleri arasında öğrenimi katalize etmek, ve öğrenciler, öğretmenler, üniversitemizdeki farklı birimler ve  paydaşlar arasında sinerji olanakları aramak, yaratmak ve bu olanakları geliştirmek vardır.