PD Workshop

18 Nisan 2023
14:30 - 16:00
YDYO-B004

Özet

Stratejik okuma, ikinci dili öğrenenlerin yeni bilgiler öğrenmelerine, yeni dil becerileri edinmelerine ve uzman okuyucular olmalarına yardımcı olur. Öğrencilerin ayrıca farklı stratejileri ne zaman ve nasıl kullanacaklarını bilmeleri ve okumanın dinamik ve aktif bir süreç olması nedeniyle üstbilişsel farkındalığa atıfta bulunan anlamalarını izlemeleri ve değerlendirmeleri gerekir. Bu oturumun odak noktası, öğrencilerimizin anlam çıkararak ve anlamalarını izleyerek daha etkili okumalarına yardımcı olmaktır. Bu oturumda, yetenekli ve daha az yetenekli öğrencilerin bir metne nasıl yaklaştıklarına ve etkili okuduğunu anlamak için ne tür okuma stratejileri kullandıklarına ilişkin bazı çalışmalara göz atacağız. Oturumun ikinci bölümünde, öğrencilerin kavrayışlarını düzeltmeleri ve düzenlemeleri ve öğretmene bağımlı olmak yerine daha bilinçli okuyucular olmaları için anlamalarını analiz edebilmelerini sağlayacak stratejiler önerilecektir. Oturum, katılımcıların bazı okuma görevleri tasarlamak için seçilen stratejileri kullanacakları ve fikirlerini diğer katılımcılarla paylaşacakları bir uygulama ile sona erecektir.

* Lütfen ders kitaplarınız yanınızda getiriniz.

PD Workshop: Fostering Learning to Achieve Lesson Aims in Reading and Listening

Leave A Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir