Kadir Has Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Eğitim ve Öğrenim Felsefesi

Kadir Has Üniversitesi YDYO’nun müfredatı, dil becerisini geliştirmenin daha doğal bir yolu için fırsatlar yaratmayı amaçlayan ve öğrencilerin içeriğe odaklanarak, yoğun bir şekilde öğrenmesini hedefleyen İçerik Tabanlı Öğretim yaklaşımıyla geliştirilmiştir. Öğrencilerimiz dil öğrenirken tanıdık ve kişisel konulardan, yarı otantik ve otantik metinlere kadar geniş bir yelpazeden seçilmiş konularda bilgi sahibi olurlar. Bu yaklaşımda öğrenciler, üniversitede öğrenecekleri konuların içeriği hakkında bilgi sahibi olurlarken, farklı dil/retorik kalıplarını dil becerilerini geliştirecek şekilde araçlar olarak kullanmayı da öğrenirler.

Böylece öğrenciler, çalıştıkları metinlerdeki dil/retorik kalıpları ve sözcükleri tanımak, bunları anlamak, yeniden yapılandırmak, aktif olarak öğrenmek ve etkin bir şekilde kullanmak için stratejiler geliştirmeye yönlendirilir. Bunu yaparken, öğrenciler ayrıca not alma, açıklama ve özetleme, çeşitli metinlerdeki bilgileri analiz etme ve sentezleme ve daha sonra diğer konulara aktarılabilecek bilgileri değerlendirip ve yeniden yapılandırma gibi önemli akademik beceriler geliştirirler. Bu amaçla, YDYO İHP müfredatı, öğrencileri sadece dil öğrenimi ile sınırlı olmayan, ancak gelecekteki çalışmalarında başarılı olmalarına yardımcı olacak disiplinler arası 21. Yüzyıl becerilerinin kazanılmasını gerektiren bir akademik ortama daha donanımlı hale getirmeyi amaçlamaktadır.

YDYO Programının sonuna geldiklerinde, öğrencilerin İHP'nin son dersini (yani, Track 5) geçme şartlarını başarıyla tamamlamaları ve akademik çalışmalarına kendi bölümlerinde ve ötesinde devam etmek için yeterli İngilizce dil yetkinliğini geliştirmeleri beklenir. Bu aşamaya gelebilmek ve içeriğin yoğun bir şekilde öğrenilmesi amacıyla pek çok farklı yöntem kullanılır: temel ve tamamlayıcı materyallerin ve metinlerin öğretimi ve detaylı incelenmesi, birebir ya da küçük gruplar halinde uygulanan destek sınıfları, yazılı ve sözlü geri bildirim ve çevrimdışı eğitim malzemeleri gibi. 

Bu yaklaşım çerçevesinde, öğrencilerin kendi öğrenim süreçlerine aktif olarak katılmaları, sorumluluk almaları ve sorumluluklarını beklendiği şekilde yerine getirmeleri beklenir.